วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

My Profile

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : ณัฐวรา  เจียสกุล
ชื่อเล่น : บีม
เพศ : หญิง
วันเกิด : 3 ธันวาคม 2540
เลขที่ : 20
การศึกษาในปัจจุบัน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  โรงเรีบนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
การศึกษาช่วงชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษา : โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สีที่ชอบ : สีฟ้า
e-mail : beampukakaru@hotmail.com , nutvara.is.beam@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น